Şirket Tanıtımı

Etik yönetim polikası

Etik çalışma kuralları

İşletme yönetimi ve iş faaliyetlerini sürdürürken ‘’şirket ahlakını’’ en önemli değer olarak düşünüp, idari birimler ve tüm çalışanlar hep birlikte şeffaf, adil ve mantık çerçevesi içinde işletme kurallarına değer vererek tüm yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun yönetim faaliyetleri aracılığıyla kurumsal imajı ve karı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca idari birimdekiler olsun çalışan personeller olsun herkesin dürüstçe ve değer yargılar ışığında ki çalışmalarıyla şirketin hedeflerine ulaşmasını desteklemekteyiz. Şirket, çalışanların inandığı, takip ettiği, istikrarlı bir temel oluşturduğu, karşılıklı güven ve inanca dayalı sürekli büyüme sağlayarak iç ve dış paydaşları gururlandırıp ortak refah aramaktayız.

Etik kuralları

 • SOSYAL SORUMLULUK

  Şeffaf yönetim ve şirket gelişimi için toplum tarafından güvenilen bir şirket olmak.

 • İLGİLİ KİŞİLER HAKKINDAKİ SORUMLULUK

  Müşterilerin değerlerini önceliklendirip, ortaklarımızla beraber refahı teşvik etmekteyiz.

 • ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUK

  Çalışanlarını en değerli varlığı olarak gören şirketimiz, çalışanlarının yetkinliğini ve gizli kalmış potansiyelini geliştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır.

 • ÇALIŞANLARIN TEMEL HAKKI

  Çalışanlar, doğru değerlere sahip olan kişilerdir. Gündelik yaşamdan ve iş ile ilgili şikayet eden, etik olmayan yasadışı faaliyetlerde bulunmazlar.

 • ETİK YÖNETİMİN UYGULANMASI

  Etik kuralların gerçekleştirilmesi için ayrıntılı bir plan oluşturmak ve işletmek.

ETİK KURALLARIN DETAYLARI

Konular Ayrıntlı içerik
ÇALIŞMA KURALI
 • 1. Her çalışan, bireysel kazançları doğrultusunda şirketin maksimum kârına katkıda bulunur.
    1) Çalışmalarda etkili ve verimli bir yol izlenir.
    2) Karar verirken şirket karından ziyade kişisel çıkar elde etmek için karar verilmemelidir.
    3) Kişisel pozisyonları kullanarak haksız kişisel kazanımlardan kaçınılmalı.
 • 2. Şirket politikasına ve yasal gerekliliklere uyum sağlanmalı.
 • 3. Şirket varlıklarının korunması ve doğru kullanılması
 • 4. Şirketin gizli bilgilerinin 3.kişilere sızdırılması yasaktır
 • 5. Eşitlik şartı: Ortak şirket rakiplerine ve çalışanlara ayrımcılık yapılmaması
 • 6. İnsan haklarının korunması
YOLSUZLUK VE RÜŞVETİN ÖNLENMESİ
 • 1. Çalışanlar kişisel kar elde etmek için üçüncü kişilere rüşvet vermemelidir. (kamu kurumları/ortaklar): →Hediye, ziyafet, seyahat ve akrabayı işi sokmak vb
 • 2. Yönetici ve çalışanların mevkilerini kullanarak para veya değerli eşyalar talep etmesi yasaktır.
 • 3. Yasadışı yollarla şirketin parasını kullanmak ya da paranın zimmetine geçirilmesi yasaktır.
İÇ İHBAR,İTHAM
 • 1. Tüm çalışanlar şirketin davranış kurallarına ve yolsuzlukla mücadele kurallarına uymak zorundadır. Bağış politikası ihlal edilirse, iç ihbar yoluyla bildirilmelidir.(Telefonla ya da raporla)
 • 2. İhbarcının kimliğinin gizli tutulması departmanda misillemeyi engelleyecektir.
 • 3. Bir şikayette bulunulduğunda, ilgili birimler gerçeği araştırıp, sonuçları rapor etmeli ve disiplin cezası verilmelidir.