Şirket Tanıtımı

Çevre güvenliği ve sağlık yönetimi politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

POLİTİKA Şirket yönetim faaliyetlerinde tüm çalışanların Sağlığı ve Güvenliği şirketin bütün faaliyetlerinden en önemlisidir, Bunun için OHSAS 18001:2007 Yönetim Sistemi'nin gereksinimlerini karşılayan Sağlık ve Güvenlik Sistemi yapılandırılır, tüm çalışanların güvenli ve keyifli bir çalışma hayatı olacak şekilde elinden gelenin en iyisi yapılır. Bu nedenle aşağıdaki Sağlık ve Güvenlik faaliyetlerine bağlı olarak sürekli bir şekilde Sağlık ve Güvenlik alanları iyileştirilir. Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyeceğimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği gereklerinin tüm yöneticilerimiz tarafından uygulanmasını, takibini sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi, Tüm faaliyetlerimizde güvenlik kurallarına eksiksiz bir şekilde uyacağımızı, Misafirlerimiz, Stajyerlerimiz, Taşeronlarımız vb. 3. şahıslar da dâhil olmak üzere, tüm çalışanlarımızın güvenliğini sağlama düşüncesi ile riskleri kaynağında çözeceğimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki tüm yasal ve diğer gerekliliklere uyacağımızı, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızı, HOWON Otomotiv A.Ş. ve HOWON Otomotiv A.Ş. adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili tüm kuruluşlara her zaman açık tutacağımızı, Taahhüt ederiz.

GÜVENLİK,ÇEVRE,SAĞLIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

Howon, güvenlik-çevre-sağlık faaliyetlerini baz alarak üretim faaliyetiyle de birlikte çevre güvenliğinin sürekli gelişmesini dikkate almaktadır.

 • Güvenlik, çevre, sağlık faaliyetlerini kavrayıp taslak hazırlama, üretim, kullanım, hurda vb. tüm süreç boyunca çevresel güvenliği en üst seviye öncelik olarak düşünür.

 • Tüm yöneticiler ve çalışanlar kural, düzen ve diğer önemli unsurlara riayet edip güvenlik kazalarını önleyici faaliyetlerde eğitim vermelidir.

 • Her tür kaynağı ve enerjiyi etkili kullanıp çevre kirliliği ve güvenlik kazalarını önlemek için hoş, güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamının kurulması ve PMS sisteminin gelişmesini önemsemelidir.

 • RC faaliyetlerini temel alarak yakındaki şirketler, yerel halk, müşteriler, hissedarlar vb. açık yüreklilikle konuşup kurumsal sosyal sorumluluğu yerine getirmek.

GÜVENLİ ORTAM TANITIM STRATEJİSİ

Howon’da kazasız bir yıl geçirmek için aşağıdaki 5 madde uygulanmaktadır.

01 Önleyici güvenlik yönetimi

 • · İnsan kaynaklı hataları önlemek
 • · Yeni eklenen inşaat için güvenlik yönetimi

02 Yangın güvenliği optimizasyonu

 • · 24 saat monitörle güvenliği kontrol etmek
 • · Self servis itfaiye operasyonu ile hızlı yanıt

03 Sağlıklı bir iş yeri

 • · Hastalıkları önlemek, sağlık için yapılan faaliyetleri güçlendirmek
 • · Ferah bir çalışma ortamıyla meslek hastalığını önlemek

04 Çevre dostu kurumsal imajın ayarlanması

 • · Kirliliğe neden olan maddelerin azaltılması
 • · Çevrenin geliştirilmesi, korunması
 • · Sosyal sorumluluğu gerçekleştirmek

05 PSM Faaliyetlerinin geliştirilmesi

 • · PSM sisteminin performansını arttırmak
 • · Profesyonellikle organizasyonun güçlendirilmesi
 • · Özerk güvenlik yönetim sisteminin kurulması

Howon, HOWON A.Ş. olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatın gerekleri eksiksiz olarak yerine getirilerek toplumsal sorumluluk adına çevre duyarlılığı canlı tutulmaya çalışılması genel prensibimizdir. HOWON A.Ş. Tüm Çalışanları İle ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Kapsamında Tüm Faaliyet Alanlarımızda;

Müşterilerimizin Çevre İle İlgili Taleplerini Dikkate Almayı, Çevre Boyutlarımız İle Bağlantılı Tüm Ulusal ve Yerel ile diğer gerekliliklere Uymayı, Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Miktarlarını Arttırarak Çevrenin Kirlenmesini Engellemeyi, Çevresel Performansımızı Ekonomik ve Teknolojik İmkanlar Doğrultusunda Sürekli İyileştirmeyi, Doğal Kaynaklarımızın Optimum Kullanımını Sağlamayı, Tüm Çalışanlarımızı, Tedarikçilerimizi Ve Müşterilerimizi İşbirliği İçerisinde Çevre Konusunda Bilinçlendirmeyi Ve Teşvik Etmeyi, Mevcut Ve Planlanan Üretim Faaliyetlerimizde Çevre Etkisini 1Göz Önünde Tutarak Ekonomik Ve Ekolojik Dengeyi Kurmayı, Taahhüt ederiz.

01 HAVA YÖNETİMİ

Hava önleme tesisleri hakkında aktif yatırım(SCR, SNCR, kükürt giderici teçhizat vs.) uygulayarak şirket ilkelerini göz önünde bulundurup, önemli hava çıkışlarına TMS’ler kurularak kirleticilerin çıkışlarda yoğunlaşma durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor. Ayrıca kötü koku ve VOC’u azaltmak için doğrudan yanma tesisi (Flare Stack,RTO) kurup periyodik kötü koku kontrolünü sağlayarak fabrikada ‘’sıfır koku’’ yu hedeflemektedir.

02 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

Fabrikalardan çıkan atık sular iş yerinde ki atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra şehir kanalizasyon arıtma tesisinde arıtılır. Her ana kaynak için atık su azaltma hedefini seçip , atık suları geri dönüştürebilecek süreç iyileştirmeleri yapılarak ortaya çıkan atık su miktarı azaltılıyor. Ayrıca, acil durumlarda kazaların önlenmesi için karayoluna acil kapatma bariyerleri kurulmuş ve çevre kazalarını önlemek için de atık su arıtma tesislerine gönderilmiştir.

03 ZARARLI KİMYASAL MADDE YÖNETİMİ

İş yerlerinde kullanılan zararlı kimyasal maddelerin üretimi satınalması ,kullanılması vs. yeni madde kullanılırken önceden kontrol edilip onay alındıktan sonra kullanabilmek için giriş zamanından atılacak zamana kadar baştan sona takip edilmelidir. Hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki kimyasal maddelerin denetimi hakkında aktif rol oynamaktadır. Ayrıca kimyasal maddelerin emisyon araştırması (TRI) sayesinde zararlı kimyasal maddelerin emisyon yönetimi ile kimyasal maddelerin kullanım miktarları her yıl azalmaktadır.

04 KİRLETİCİ MADDELERİN YENİDEN KULLANILMASI

İleri teknikle arıtma kimyasallarının (metanol), ikame edilmesi için her türlü organik yan ürünleri atıksu arıtma tesisine tedarik etmekte olup, süreç içinde ortaya çıkan atık asidi kimyasal ile tekrar kullanılmaktadır.

Howon’un REACH cevabı

REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substance), EU (Avrupa Birliği)’nde üretilen ya da ithal olan 1 ton dan fazla olan kimyasal madde hakkında kayıt, değerlendirme, izin ve onay prosedürlerine tabi olan kimyasal madde yönetmeliğidir. EU sadece bölgesel bir girişim olarak kalmayıp Avrupa birliğine ihracat yapan diğer yabancı şirketlere de büyük etkisi dokunan küresel bir çevre düzenlemesidir.

Görev gücünü yapılandırma

yönetimi ve stratejik cevap

REACH için cevap stratejisi oluşturmak

kimyasalların ön kaydı

İnsan sağlığı ve çevre koruması

Güvenli kimyasal maddelerin kullanılması

Howon, REACH uygulaması kapsamında risk yönetimi ve strateji planı için 2007 yılında TASK FORCE takımını oluşturduktan sonra REACH stratejisini oluşturdu. 2008 yılında tedarik zinciri yönetimi ve kriz olasılıklarını da öngörerek önemli kimyasal maddelerin ön kaydını yaptı.
Günümüzde REACH’ın stratejisi ve asıl kayıt programına göre müşteri ve tedarikçilerle iletişim , madde değişim bilgisi formu(SIEF) gibi eylemler devam etmektedir.
Howon, kimya endüstrilerinin yeni paradigma değişimine göre aktif, güvenilir bir partner olarak müşteri ve tedarikçilerin yanında olup REACH’ın amacı doğrultusunda insan sağlığı ve çevre korumasıyla güvenli kimyasalların kullanımını aktif olarak destekleyeceğiz.