Şirket Tanıtımı

Çevre güvenliği ve sağlık yönetimi politikası

GÜVENLİ ÇEVRE VİZYONU

Howon olarak, insanlara ve çevreye saygılı, çevre dostu üretim sistemini oluşturmak için sürdürülebilir gelişme planını uygulamaktayız. Şirketin işletme ideolojisi mantığından yola çıkarak çevre güvenlik yönetim sisteminde ’’güvenlik kazalarını sıfırla’’ ideolojisiyle hoş ve güvenli bir ortamda felaketten, hasardan ve hastalıktan uzak iş başarısı vizyonuna ulaşmak istiyoruz.
Ayrıca şirketin ve tüm çalışanların çevre yönetiminin önemi hakkında fikir birliğine dayanarak, çevre güvenliği sorunlarına cevap verecek stratejiler geliştiriyoruz.

GÜVENLİK,ÇEVRE,SAĞLIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

Howon, güvenlik-çevre-sağlık faaliyetlerini baz alarak üretim faaliyetiyle de birlikte çevre güvenliğinin sürekli gelişmesini dikkate almaktadır.

 • Güvenlik, çevre, sağlık faaliyetlerini kavrayıp taslak hazırlama, üretim, kullanım, hurda vb. tüm süreç boyunca çevresel güvenliği en üst seviye öncelik olarak düşünür.

 • Tüm yöneticiler ve çalışanlar kural, düzen ve diğer önemli unsurlara riayet edip güvenlik kazalarını önleyici faaliyetlerde eğitim vermelidir.

 • Her tür kaynağı ve enerjiyi etkili kullanıp çevre kirliliği ve güvenlik kazalarını önlemek için hoş, güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamının kurulması ve PMS sisteminin gelişmesini önemsemelidir.

 • RC faaliyetlerini temel alarak yakındaki şirketler, yerel halk, müşteriler, hissedarlar vb. açık yüreklilikle konuşup kurumsal sosyal sorumluluğu yerine getirmek.

GÜVENLİ ORTAM TANITIM STRATEJİSİ

Howon’da kazasız bir yıl geçirmek için aşağıdaki 5 madde uygulanmaktadır.

01 Önleyici güvenlik yönetimi

 • · İnsan kaynaklı hataları önlemek
 • · Yeni eklenen inşaat için güvenlik yönetimi

02 Yangın güvenliği optimizasyonu

 • · 24 saat monitörle güvenliği kontrol etmek
 • · Self servis itfaiye operasyonu ile hızlı yanıt

03 Sağlıklı bir iş yeri

 • · Hastalıkları önlemek, sağlık için yapılan faaliyetleri güçlendirmek
 • · Ferah bir çalışma ortamıyla meslek hastalığını önlemek

04 Çevre dostu kurumsal imajın ayarlanması

 • · Kirliliğe neden olan maddelerin azaltılması
 • · Çevrenin geliştirilmesi, korunması
 • · Sosyal sorumluluğu gerçekleştirmek

05 PSM Faaliyetlerinin geliştirilmesi

 • · PSM sisteminin performansını arttırmak
 • · Profesyonellikle organizasyonun güçlendirilmesi
 • · Özerk güvenlik yönetim sisteminin kurulması

Howon, önce insanı ve çevreyi düşünen yeşil işletmesini uygulamaktadır.

01 HAVA YÖNETİMİ

Hava önleme tesisleri hakkında aktif yatırım(SCR, SNCR, kükürt giderici teçhizat vs.) uygulayarak şirket ilkelerini göz önünde bulundurup, önemli hava çıkışlarına TMS’ler kurularak kirleticilerin çıkışlarda yoğunlaşma durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor. Ayrıca kötü koku ve VOC’u azaltmak için doğrudan yanma tesisi (Flare Stack,RTO) kurup periyodik kötü koku kontrolünü sağlayarak fabrikada ‘’sıfır koku’’ yu hedeflemektedir.

02 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

Fabrikalardan çıkan atık sular iş yerinde ki atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra şehir kanalizasyon arıtma tesisinde arıtılır. Her ana kaynak için atık su azaltma hedefini seçip , atık suları geri dönüştürebilecek süreç iyileştirmeleri yapılarak ortaya çıkan atık su miktarı azaltılıyor. Ayrıca, acil durumlarda kazaların önlenmesi için karayoluna acil kapatma bariyerleri kurulmuş ve çevre kazalarını önlemek için de atık su arıtma tesislerine gönderilmiştir.

03 ZARARLI KİMYASAL MADDE YÖNETİMİ

İş yerlerinde kullanılan zararlı kimyasal maddelerin üretimi satınalması ,kullanılması vs. yeni madde kullanılırken önceden kontrol edilip onay alındıktan sonra kullanabilmek için giriş zamanından atılacak zamana kadar baştan sona takip edilmelidir. Hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki kimyasal maddelerin denetimi hakkında aktif rol oynamaktadır. Ayrıca kimyasal maddelerin emisyon araştırması (TRI) sayesinde zararlı kimyasal maddelerin emisyon yönetimi ile kimyasal maddelerin kullanım miktarları her yıl azalmaktadır.

04 KİRLETİCİ MADDELERİN YENİDEN KULLANILMASI

İleri teknikle arıtma kimyasallarının (metanol), ikame edilmesi için her türlü organik yan ürünleri atıksu arıtma tesisine tedarik etmekte olup, süreç içinde ortaya çıkan atık asidi kimyasal ile tekrar kullanılmaktadır.

Howon’un REACH cevabı

REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substance), EU (Avrupa Birliği)’nde üretilen ya da ithal olan 1 ton dan fazla olan kimyasal madde hakkında kayıt, değerlendirme, izin ve onay prosedürlerine tabi olan kimyasal madde yönetmeliğidir. EU sadece bölgesel bir girişim olarak kalmayıp Avrupa birliğine ihracat yapan diğer yabancı şirketlere de büyük etkisi dokunan küresel bir çevre düzenlemesidir.

Görev gücünü yapılandırma

yönetimi ve stratejik cevap

REACH için cevap stratejisi oluşturmak

kimyasalların ön kaydı

İnsan sağlığı ve çevre koruması

Güvenli kimyasal maddelerin kullanılması

Howon, REACH uygulaması kapsamında risk yönetimi ve strateji planı için 2007 yılında TASK FORCE takımını oluşturduktan sonra REACH stratejisini oluşturdu. 2008 yılında tedarik zinciri yönetimi ve kriz olasılıklarını da öngörerek önemli kimyasal maddelerin ön kaydını yaptı.
Günümüzde REACH’ın stratejisi ve asıl kayıt programına göre müşteri ve tedarikçilerle iletişim , madde değişim bilgisi formu(SIEF) gibi eylemler devam etmektedir.
Howon, kimya endüstrilerinin yeni paradigma değişimine göre aktif, güvenilir bir partner olarak müşteri ve tedarikçilerin yanında olup REACH’ın amacı doğrultusunda insan sağlığı ve çevre korumasıyla güvenli kimyasalların kullanımını aktif olarak destekleyeceğiz.